Vnitřní očista těla - detoxikace

Lidský organismus je obdivuhodným dílem přírody. Má svou strukturu, inteligenci a způsob fungování. Také mechanismy nutné pro přežití a mezi ně patří i systém ochrany před škodlivinami a systém zbavování se látek, které do těla nepatří a více či méně poškozují jeho činnost.

Současný způsob života přirozené mechanismy narušuje. Žijeme v civilizované společnosti, ztratili jsme mnohé ze svých instinktů a dovedností, někdy ztrácíme vztah i sami k sobě. Naše tělo je s duševními a psychickými pochody neoddělitelně spjato. Reaguje potom narušením svých funkcí, což se projevuje změnami nálad, vnitřní nespokojeností, kožními problémy, bolestmi kloubů, alergiemi a celou škálou dalších nepříjemných příznaků. Jednou z příčin těchto stavů je ztráta schopnosti zbavovat se nežádoucích látek a jejich kumulace v těle. Toxiny jsme obklopeni, vyskytují se všude v životním prostředí kolem nás, ve vzduchu, v potravě, ale jsou jimi i škodlivé emocionální programy naší psychiky.

Vnitřní očista těla je způsob, jak pomoci člověku k dobře fungujícímu organismu. Stejně tak, jako pečujeme o své tělo zvnějšku, je potřeba pečovat i o jeho vnitřní prostředí. Metod, které se k tomu využívají, je celá řada, některé jsou staré tisíciletí, jiné jsou předmětem současných výzkumů.

Detoxikace umožňuje uvolnění toxinů, které tělo obsahuje a nastolení vnitřní rovnováhy, která umožní nerušenou práci systémů, které jsou tělu vlastní. Správná funkce imunitního, nervového a hormonálního systému umožní rozvinout samouzdravovací pochody v těle, které mohou dopomoci ke zdraví a příjemnému duševnímu naladění.

Detoxikaci lze provádět úpravou stravy, pohybem, ošetřením shiatsu, masáženi, dýchacími cviky, užíváním potravních doplňků a řadou dalších metod. V ideálním případě kombinací několika způsobů dohromady podle individálních potřeb klienta.

Vnitřní očista těla -  detoxikace - je dlouhodobá záležitost, výsledky se dostaví zpravidla po několika měsících. Vyžaduje od klienta trpělivost, spolupráci a pochopení procesu. Může být provázena detoxikačními projevy spojenými s uvolňováním a vylučováním zátěží. Tyto projevy jsou dočasné a velmi individuální.

Vnitřní očista těla může být jednou z cest, jak pečovat o své zdraví a převzít zodpovědnost za svůj stav psychické a fyzické pohody.


Kontakt

Ing. Helena Laitlová
Krymská 6, Karlovy Vary
+420 725 884 942
64848809